2020Basura,yagit kalendaryo

あ行

Town name MS-WORD PDF
明石町(Akashichou) 明石町(Akashichou)(WORD形式52KB) 明石町(Akashichou)(PDF形式38KB)
天沼(Amanuma) 天沼(Amanuma)(WORD形式51KB) 天沼(Amanuma)(PDF形式39KB)
飯島(Iijima) 飯島(Iijima)(WORD形式50KB) 飯島(Iijima)(PDF形式41KB)
出縄(Idenawa) 出縄(Idenawa)(WORD形式50KB) 出縄(Idenawa)(PDF形式36KB)
入野(Ino) 入野(Ino)(WORD形式50KB) 入野(Ino)(PDF形式41KB)
入部(Iribe) 入部(Iribe)(WORD形式50KB) 入部(Iribe)(PDF形式41KB)
榎木町(Enokichou) 榎木町(Enokichou)(WORD形式51KB) 榎木町(Enokichou)(PDF形式39KB)
老松町(Oimatsuchou) 老松町(Oimatsuchou)(WORD形式51KB) 老松町(Oimatsuchou)(PDF形式39KB)
追分(Oiwake) 追分(Oiwake)(WORD形式51KB) 追分(Oiwake)(PDF形式37KB)
大神(Ohkami)(※Ibukod ang mga sambahayan na sumasailalim sa sunugin na koleksyon ng basura ng sambahayan) 大神(Ohkami)(WORD形式50KB) 大神(Ohkami)(PDF形式38KB)
大神(Ohkami)(※Limitado sa mga sambahayan na napapaloob sa nasusunog na koleksyon ng basura ng sambahayan) 大神(Ohkami)(WORD形式50KB) 大神(Ohkami)(PDF形式35KB)
大島(Ohshima) 大島(Ohshima)(WORD形式50KB) 大島(Ohshima)(PDF形式38KB)
大原(Ohhara) 大原(Ohhara)(WORD形式51KB) 大原(Ohhara)(PDF形式37KB)
岡崎(Okazaki) 岡崎(Okazaki)(WORD形式50KB) 岡崎(Okazaki)(PDF形式41KB)

か行

Town name MS-WORD PDF

片岡(Kataoka)

片岡(Kataoka)(WORD形式52KB) 片岡(Kataoka)(PDF形式37KB)
上吉沢(Kamikisawa) 上吉沢(Kamikisawa)(WORD形式50KB) 上吉沢(Kamikisawa)(PDF形式39KB)
上平塚(Kamihiratsuka) 上平塚(Kamihiratsuka)(WORD形式51KB) 上平塚(Kamihiratsuka)(PDF形式38KB)
北金目(Kitakaname) 北金目(Kitakaname)(WORD形式52KB) 北金目(Kitakaname)(PDF形式37KB)
北豊田(Kitatoyoda) 北豊田(Kitatoyoda)(WORD形式50KB) 北豊田(Kitatoyoda)(PDF形式41KB)
城所(Kidokoro) 城所(Kidokoro)(WORD形式50KB) 城所(Kidokoro)(PDF形式38KB)
公所(Guzo) 公所(Guzo)(WORD形式50KB) 公所(Guzo)(PDF形式39KB)
久領堤(Kuryoututumi) 久領堤(Kuryoututumi)(WORD形式52KB) 久領堤(Kuryoututumi)(PDF形式39KB)
黒部丘(Kurobeoka) 黒部丘(Kurobeoka)(WORD形式51KB) 黒部丘(Kurobeoka)(PDF形式40KB)
河内(Kouchi) 河内(Kouchi)(WORD形式50KB) 河内(Kouchi)(PDF形式39KB)
御殿(Goten) 御殿(Goten)(WORD形式51KB) 御殿(Goten)(PDF形式37KB)
小鍋島(Konabeshima) 小鍋島(Konabeshima)(WORD形式50KB) 小鍋島(Konabeshima)(PDF形式38KB)

さ行

Town name MS-WORD PDF
幸町(Saiwaichou) 幸町(Saiwaichou)(WORD形式52KB) 幸町(Saiwaichou)(PDF形式39KB)
桜ケ丘(Sakuragaoka) 桜ケ丘(Sakuragaoka)(WORD形式51KB) 桜ケ丘(Sakuragaoka)(PDF形式38KB)
真田(Sanada) 真田(Sanada)(WORD形式52KB) 真田(Sanada)(PDF形式37KB)
四之宮(Shinomiya) 四之宮(Shinomiya)(WORD形式51KB) 四之宮(Shinomiya)(PDF形式36KB)
下吉沢(Shimokisawa) 下吉沢(Shimokisawa)(WORD形式50KB) 下吉沢(Shimokisawa)(PDF形式39KB)
下島(Shimojima) 下島(Shimojima)(WORD形式50KB) 下島(Shimojima)(PDF形式38KB)
新町(Shinmachi) 新町(Shinmachi)(WORD形式51KB) 新町(Shinmachi)(PDF形式37KB)
須賀(Suka) 須賀(Suka)(WORD形式51KB) 須賀(Suka)(PDF形式39KB)
菫平(Sumiredaira) 菫平(Sumiredaira)(WORD形式51KB) 菫平(Sumiredaira)(PDF形式40KB)
諏訪町(Suwachou) 諏訪町(Suwachou)(WORD形式51KB) 諏訪町(Suwachou)(PDF形式38KB)
浅間町(Sengenchou) 浅間町(Sengenchou)(WORD形式51KB) 浅間町(Sengenchou)(PDF形式37KB)
千石河岸(Sengokugashi) 千石河岸(Sengokugashi)(WORD形式52KB) 千石河岸(Sengokugashi)(PDF形式39KB)
千須谷(Senzuya) 千須谷(Senzuya)(WORD形式52KB) 千須谷(Senzuya)(PDF形式37KB)
袖ケ浜(Sodegahama) 袖ケ浜(Sodegahama)(WORD形式51KB) 袖ケ浜(Sodegahama)(PDF形式40KB)

た行

Town name MS-WORD PDF
代官町(Daikanchou) 代官町(Daikanchou)(WORD形式52KB) 代官町(Daikanchou)(PDF形式39KB)
高根(Takane) 高根(Takane)(WORD形式50KB) 高根(Takane)(PDF形式36KB)
高浜台(Takahamadai) 高浜台(Takahamadai)(WORD形式52KB) 高浜台(Takahamadai)(PDF形式39KB)
高村(Takamura) 高村(Takamura)(WORD形式50KB) 高村(Takamura)(PDF形式36KB)
宝町(Takarachou) 宝町(Takarachou)(WORD形式52KB) 宝町(Takarachou)(PDF形式38KB)
立野町(Tatsunochou)(※Ibukod ang mga sambahayan na sumasailalim sa sunugin na koleksyon ng basura ng sambahayan) 立野町(Tatsunochou)(WORD形式51KB) 立野町(Tatsunochou)(PDF形式37KB)
立野町(Tatsunochou)(※Limitado sa mga sambahayan na napapaloob sa nasusunog na koleksyon ng basura ng sambahayan) 立野町(Tatsunochou)(WORD形式51KB) 立野町(Tatsunochou)(PDF形式36KB)
田村(Tamura) 田村(Tamura)(WORD形式50KB) 田村(Tamura)(PDF形式37KB)
達上ケ丘(Tanjougaoka) 達上ケ丘(Tanjougaoka)(WORD形式51KB) 達上ケ丘(Tanjougaoka)(PDF形式38KB)
土屋(Tsuchiya) 土屋(Tsuchiya)(WORD形式52KB) 土屋(Tsuchiya)(PDF形式37KB)
堤町(Tsutsumichou) 堤町(Tsutsumichou)(WORD形式51KB) 堤町(Tsutsumichou)(PDF形式39KB)
寺田縄(Teradanawa) 寺田縄(Teradanawa)(WORD形式50KB) 寺田縄(Teradanawa)(PDF形式41KB)
唐ケ原(Tougahara) 唐ケ原(Tougahara)(WORD形式51KB) 唐ケ原(Tougahara)(PDF形式40KB)
徳延(Tokunobu) 徳延(Tokunobu)(WORD形式50KB) 徳延(Tokunobu)(PDF形式39KB)
豊田打間木(Toyodautimaki) 豊田打間木(Toyodautimaki)(WORD形式50KB) 豊田打間木(Toyodautimaki)(PDF形式41KB)
豊田小嶺(Tohodakomine) 豊田小嶺(Tohodakomine)(WORD形式50KB) 豊田小嶺(Tohodakomine)(PDF形式41KB)
豊田平等寺(Toyodabyoudouji) 豊田平等寺(Toyodabyoudouji)(WORD形式50KB) 豊田平等寺(Toyodabyoudouji)(PDF形式41KB)
豊田本郷(Toyodahongou) 豊田本郷(Toyodahongou)(WORD形式50KB) 豊田本郷(Toyodahongou)(PDF形式41KB)
豊田宮下(Toyodamiyashita) 豊田宮下(Toyodamiyashita)(WORD形式50KB) 豊田宮下(Toyodamiyashita)(PDF形式41KB)
豊原町(Tohoharachou) 豊原町(Tohoharachou)(WORD形式51KB) 豊原町(Tohoharachou)(PDF形式38KB)

な行

Town name MS-WORD PDF

中里(Nakazato)

中里(Nakazato)(WORD形式51KB) 中里(Nakazato)(PDF形式38KB)
中堂(Nakadou) 中堂(Nakadou)(WORD形式51KB) 中堂(Nakadou)(PDF形式39KB)
長瀞(Nagatoro) 長瀞(Nagatoro)(WORD形式51KB) 長瀞(Nagatoro)(PDF形式39KB)
中原(Nakahara) 中原(Nakahara)(WORD形式51KB) 中原(Nakahara)(PDF形式37KB)
中原下宿(Nakaharashimojuku) 中原下宿(Nakaharashimojuku)(WORD形式50KB) 中原下宿(Nakaharashimojuku)(PDF形式41KB)
長持(Nagamochi) 長持(Nagamochi)(WORD形式50KB) 長持(Nagamochi)(PDF形式41KB)
撫子原(Nadeshikohara) 撫子原(Nadeshikohara)(WORD形式51KB) 撫子原(Nadeshikohara)(PDF形式40KB)
虹ケ浜(Nijigahama) 虹ケ浜(Nijigahama)(WORD形式51KB) 虹ケ浜(Nijigahama)(PDF形式40KB)
錦町(Nishikichou) 錦町(Nishikichou)(WORD形式52KB) 錦町(Nishikichou)(PDF形式38KB)
西真土(Nishishindo) 西真土(Nishishindo)(WORD形式51KB) 西真土(Nishishindo)(PDF形式36KB)
西八幡(Nishiyawata) 西八幡(Nishiyawata)(WORD形式51KB) 西八幡(Nishiyawata)(PDF形式36KB)
根坂間(Nezakama) 根坂間(Nezakama)(WORD形式50KB) 根坂間(Nezakama)(PDF形式39KB)

は行

Town name MS-WORD PDF
花水台(Hanamizudai) 花水台(Hanamizudai)(WORD形式51KB) 花水台(Hanamizudai)(PDF形式40KB)
馬入(Banyuu) 馬入(Banyuu)(WORD形式51KB) 馬入(Banyuu)(PDF形式39KB)
馬入本町(Banyuuhonchou) 馬入本町(Banyuuhonchou)(WORD形式51KB) 馬入本町(Banyuuhonchou)(PDF形式39KB)
東真土(Higashishindo) 東真土(Higashishindo)(WORD形式51KB) 東真土(Higashishindo)(PDF形式36KB)
東豊田(Higashitoyoda) 東豊田(Higashitoyoda)(WORD形式50KB) 東豊田(Higashitoyoda)(PDF形式41KB)
東中原(Higashinakahara) 東中原(Higashinakahara)(WORD形式51KB) 東中原(Higashinakahara)(PDF形式37KB)
東八幡(Higashiyawata) 東八幡(Higashiyawata)(WORD形式51KB) 東八幡(Higashiyawata)(PDF形式36KB)
日向岡(Hinataoka) 日向岡(Hinataoka)(WORD形式50KB) 日向岡(Hinataoka)(PDF形式39KB)
平塚(Hiratsuka) 平塚(Hiratsuka)(WORD形式51KB) 平塚(Hiratsuka)(PDF形式38KB)
広川(Hirokawa) 広川(Hirokawa)(WORD形式52KB) 広川(Hirokawa)(PDF形式37KB)
富士見町(Fujimichou) 富士見町(Fujimichou)(WORD形式51KB) 富士見町(Fujimichou)(PDF形式38KB)
ふじみ野(Fujimino) ふじみ野(Fujimino)(WORD形式50KB) ふじみ野(Fujimino)(PDF形式41KB)
札場町(Fudabachou) 札場町(Fudabachou)(WORD形式52KB) 札場町(Fudabachou)(PDF形式39KB)
紅谷町(Beniyachou) 紅谷町(Beniyachou)(WORD形式52KB) 紅谷町(Beniyachou)(PDF形式38KB)

ま行

Town name MS-WORD PDF
松風町(Matsukazechou) 松風町(Matsukazechou)(WORD形式51KB) 松風町(Matsukazechou)(PDF形式40KB)
纒(Matoi) 纒(Matoi)(WORD形式50KB) 纒(Matoi)(PDF形式39KB)
万田(Manda) 万田(Manda)(WORD形式50KB) 万田(Manda)(PDF形式36KB)
見附町(Mitsukechou) 見附町(Mitsukechou)(WORD形式52KB) 見附町(Mitsukechou)(PDF形式38KB)
南金目(Minamikaname) 南金目(Minamikaname)(WORD形式52KB) 南金目(Minamikaname)(PDF形式37KB)
南豊田(Minamitoyoda) 南豊田(Minamitoyoda)(WORD形式50KB) 南豊田(Minamitoyoda)(PDF形式41KB)
南原(Minamihara) 南原(Minamihara)(WORD形式51KB) 南原(Minamihara)(PDF形式38KB)
宮の前(Miyanomae) 宮の前(Miyanomae)(WORD形式52KB) 宮の前(Miyanomae)(PDF形式38KB)
宮松町(Miyamatsuchou) 宮松町(Miyamatsuchou)(WORD形式51KB) 宮松町(Miyamatsuchou)(PDF形式37KB)
めぐみが丘(Megumigaoka) めぐみが丘(Megumigaoka)(WORD形式50KB) めぐみが丘(Megumigaoka)(PDF形式39KB)
桃浜町(Momohamachou) 桃浜町(Momohamachou)(WORD形式51KB) 桃浜町(Momohamachou)(PDF形式40KB)

や行

Town name MS-WORD PDF
八重咲町(Yaezakichou) 八重咲町(Yaezakichou)(WORD形式51KB) 八重咲町(Yaezakichou)(PDF形式40KB)
八千代町(Yachiyochou) 八千代町(Yachiyochou)(WORD形式51KB) 八千代町(Yachiyochou)(PDF形式39KB)
山下(Yamashita) 山下(Yamashita)(WORD形式50KB) 山下(Yamashita)(PDF形式36KB)
夕陽ケ丘(Yuuhigaoka)(※Ibukod ang mga sambahayan na sumasailalim sa sunugin na koleksyon ng basura ng sambahayan) 夕陽ケ丘(Yuuhigaoka)(WORD形式52KB) 夕陽ケ丘(Yuuhigaoka)(PDF形式39KB)
夕陽ケ丘(Yuuhigaoka)(※Limitado sa mga sambahayan na napapaloob sa nasusunog na koleksyon ng basura ng sambahayan) 夕陽ケ丘(Yuuhigaoka)(WORD形式52KB) 夕陽ケ丘(Yuuhigaoka)(PDF形式39KB)
横内(Yokouchi) 横内(Yokouchi)(WORD形式50KB) 横内(Yokouchi)(PDF形式38KB)
吉際(Yoshigiwa) 吉際(Yoshigiwa)(WORD形式50KB) 吉際(Yoshigiwa)(PDF形式38KB)

ら行

Town name MS-WORD PDF
龍城ケ丘(Ryuujougaoka) 龍城ケ丘(Ryuujougaoka)(WORD形式51KB) 龍城ケ丘(Ryuujougaoka)(PDF形式40KB)

Get Adobe Reader

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、以下のページからダウンロードしてください。

Adobe Reader ダウンロードページ 別ウィンドウで開く

このページについてのお問い合わせ先

収集業務課

〒254-8686 神奈川県平塚市浅間町9番1号 別館2階
直通電話:0463-21-8796
ファクス番号:0463-36-2352

お問い合わせフォームへ 別ウィンドウで開く

このページについてのアンケート

このページの情報は役に立ちましたか?
このページの情報は見つけやすかったですか?