Niên khóa năm reiwa 2. ngày vứt rác.lịch thu rác trong năm

あ行

tên town MS-WORD PDF
明石町(Akashichou) 明石町(Akashichou)word(76KB) 明石町(Akashichou)pdf(116KB)
天沼(Amanuma) 天沼(Amanuma)word(76KB) 天沼(Amanuma)pdf(116KB)
飯島(Iijima) 飯島(Iijima)word(76KB) 飯島(Iijima)pdf(120KB)
出縄(Idenawa) 出縄(Idenawa)word(75KB) 出縄(Idenawa)pdf(115KB)
入野(Ino) 入野(Ino)word(76KB) 入野(Ino)pdf(120KB)
入部(Iribe) 入部(Iribe)word(76KB) 入部(Iribe)pdf(120KB)
榎木町(Enokichou) 榎木町(Enokichou)word(76KB) 榎木町(Enokichou)pdf(116KB)
老松町(Oimatsuchou) 老松町(Oimatsuchou)word(76KB) 老松町(Oimatsuchou)pdf(116KB)
追分(Oiwake) 追分(Oiwake)word(74KB) 追分(Oiwake)pdf(118KB)
大神(Ohkami)(※Trừ các hộ gia đình thuộc các thí nghiệm xã hội thu thập bởi các đơn vị rác dễ cháy) 大神(Ohkami)word(76KB) 大神(Ohkami)pdf(120KB)
大神(Ohkami)(※Giới hạn đối với các hộ gia đình thuộc các thí nghiệm xã hội được thu thập bởi nhà rác dễ cháy) 大神(Ohkami)word(75KB) 大神(Ohkami)pdf(117KB)
大島(Ohshima) 大島(Ohshima)word(76KB) 大島(Ohshima)pdf(120KB)
大原(Ohhara) 大原(Ohhara)word(76KB) 大原(Ohhara)pdf(115KB)
岡崎(Okazaki) 岡崎(Okazaki)word(76KB) 岡崎(Okazaki)pdf(120KB)

か行

tên town MS-WORD PDF

片岡(Kataoka)

片岡(Kataoka)word(76KB) 片岡(Kataoka)pdf(116KB)
上吉沢(Kamikisawa) 上吉沢(Kamikisawa)word(75KB) 上吉沢(Kamikisawa)pdf(117KB)
上平塚(Kamihiratsuka) 上平塚(Kamihiratsuka)word(75KB) 上平塚(Kamihiratsuka)pdf(116KB)
北金目(Kitakaname) 北金目(Kitakaname)word(76KB) 北金目(Kitakaname)pdf(116KB)
北豊田(Kitatoyoda) 北豊田(Kitatoyoda)word(76KB) 北豊田(Kitatoyoda)pdf(120KB)
城所(Kidokoro) 城所(Kidokoro)word(76KB) 城所(Kidokoro)pdf(120KB)
公所(Guzo) 公所(Guzo)word(75KB) 公所(Guzo)pdf(117KB)
久領堤(Kuryoututumi) 久領堤(Kuryoututumi)word(76KB) 久領堤(Kuryoututumi)pdf(119KB)
黒部丘(Kurobeoka) 黒部丘(Kurobeoka)word(75KB) 黒部丘(Kurobeoka)pdf(118KB)
河内(Kouchi) 河内(Kouchi)word(75KB) 河内(Kouchi)pdf(117KB)
御殿(Goten) 御殿(Goten)word(76KB) 御殿(Goten)pdf(115KB)
小鍋島(Konabeshima) 小鍋島(Konabeshima)word(76KB) 小鍋島(Konabeshima)pdf(120KB)

さ行

tên town MS-WORD PDF
幸町(Saiwaichou) 幸町(Saiwaichou)word(76KB) 幸町(Saiwaichou)pdf(119KB)
桜ケ丘(Sakuragaoka) 桜ケ丘(Sakuragaoka)word(75KB) 桜ケ丘(Sakuragaoka)pdf(116KB)
真田(Sanada) 真田(Sanada)word(76KB) 真田(Sanada)pdf(116KB)
四之宮(Shinomiya) 四之宮(Shinomiya)word(75KB) 四之宮(Shinomiya)pdf(116KB)
下吉沢(Shimokisawa) 下吉沢(Shimokisawa)word(75KB) 下吉沢(Shimokisawa)pdf(117KB)
下島(Shimojima) 下島(Shimojima)word(76KB) 下島(Shimojima)pdf(120KB)
新町(Shinmachi) 新町(Shinmachi)word(76KB) 新町(Shinmachi)pdf(115KB)
須賀(Suka) 須賀(Suka)word(76KB) 須賀(Suka)pdf(116KB)
菫平(Sumiredaira) 菫平(Sumiredaira)word(75KB) 菫平(Sumiredaira)pdf(118KB)
諏訪町(Suwachou) 諏訪町(Suwachou)word(75KB) 諏訪町(Suwachou)pdf(116KB)
浅間町(Sengenchou) 浅間町(Sengenchou)word(74KB) 浅間町(Sengenchou)pdf(118KB)
千石河岸(Sengokugashi) 千石河岸(Sengokugashi)word(76KB) 千石河岸(Sengokugashi)pdf(119KB)
千須谷(Senzuya) 千須谷(Senzuya)word(76KB) 千須谷(Senzuya)pdf(116KB)
袖ケ浜(Sodegahama) 袖ケ浜(Sodegahama)word(75KB) 袖ケ浜(Sodegahama)pdf(118KB)

た行

  
tên town MS-WORD PDF
代官町(Daikanchou) 代官町(Daikanchou)word(76KB) 代官町(Daikanchou)pdf(119KB)
高根(Takane) 高根(Takane)word(75KB) 高根(Takane)pdf(115KB)
高浜台(Takahamadai) 高浜台(Takahamadai)word(76KB) 高浜台(Takahamadai)pdf(119KB)
高村(Takamura) 高村(Takamura)word(75KB) 高村(Takamura)pdf(115KB)
宝町(Takarachou) 宝町(Takarachou)word(76KB) 宝町(Takarachou)pdf(116KB)
立野町(Tatsunochou)(※Trừ các hộ gia đình thuộc các thí nghiệm xã hội thu thập bởi các đơn vị rác dễ cháy) 立野町(Tatsunochou)word(74KB) 立野町(Tatsunochou)pdf(118KB)
立野町(Tatsunochou)(※Giới hạn đối với các hộ gia đình thuộc các thí nghiệm xã hội được thu thập bởi nhà rác dễ cháy) 立野町(Tatsunochou)word(73KB) 立野町(Tatsunochou)pdf(118KB)
田村(Tamura) 田村(Tamura)word(76KB) 田村(Tamura)pdf(120KB)
達上ケ丘(Tanjougaoka) 達上ケ丘(Tanjougaoka)word(75KB) 達上ケ丘(Tanjougaoka)pdf(116KB)
土屋(Tsuchiya) 土屋(Tsuchiya)word(76KB) 土屋(Tsuchiya)pdf(116KB)
堤町(Tsutsumichou) 堤町(Tsutsumichou)word(76KB) 堤町(Tsutsumichou)pdf(116KB)
寺田縄(Teradanawa) 寺田縄(Teradanawa)word(76KB) 寺田縄(Teradanawa)pdf(120KB)
唐ケ原(Tougahara) 唐ケ原(Tougahara)word(75KB) 唐ケ原(Tougahara)pdf(118KB)
徳延(Tokunobu) 徳延(Tokunobu)word(75KB) 徳延(Tokunobu)pdf(117KB)
豊田打間木(Toyodautimaki) 豊田打間木(Toyodautimaki)word(76KB) 豊田打間木(Toyodautimaki)pdf(120KB)
豊田小嶺(Tohodakomine) 豊田小嶺(Tohodakomine)word(76KB) 豊田小嶺(Tohodakomine)pdf(120KB)
豊田平等寺(Toyodabyoudouji) 豊田平等寺(Toyodabyoudouji)word(76KB) 豊田平等寺(Toyodabyoudouji)pdf(120KB)
豊田本郷(Toyodahongou) 豊田本郷(Toyodahongou)word(76KB) 豊田本郷(Toyodahongou)pdf(120KB)
豊田宮下(Toyodamiyashita) 豊田宮下(Toyodamiyashita)word(76KB) 豊田宮下(Toyodamiyashita)pdf(120KB)
豊原町(Tohoharachou) 豊原町(Tohoharachou)word(75KB) 豊原町(Tohoharachou)pdf(116KB)

な行

  
tên town MS-WORD PDF

中里(Nakazato)

中里(Nakazato)word(75KB) 中里(Nakazato)pdf(116KB)
中堂(Nakadou) 中堂(Nakadou)word(76KB) 中堂(Nakadou)pdf(116KB)
長瀞(Nagatoro) 長瀞(Nagatoro)word(76KB) 長瀞(Nagatoro)pdf(116KB)
中原(Nakahara) 中原(Nakahara)word(76KB) 中原(Nakahara)pdf(115KB)
中原下宿(Nakaharashimojuku) 中原下宿(Nakaharashimojuku)word(76KB) 中原下宿(Nakaharashimojuku)pdf(120KB)
長持(Nagamochi) 長持(Nagamochi)word(76KB) 長持(Nagamochi)pdf(120KB)
撫子原(Nadeshikohara) 撫子原(Nadeshikohara)word(75KB) 撫子原(Nadeshikohara)pdf(118KB)
虹ケ浜(Nijigahama) 虹ケ浜(Nijigahama)word(75KB) 虹ケ浜(Nijigahama)pdf(118KB)
錦町(Nishikichou) 錦町(Nishikichou)word(76KB) 錦町(Nishikichou)pdf(116KB)
西真土(Nishishindo) 西真土(Nishishindo)word(75KB) 西真土(Nishishindo)pdf(116KB)
西八幡(Nishiyawata) 西八幡(Nishiyawata)word(75KB) 西八幡(Nishiyawata)pdf(116KB)
根坂間(Nezakama) 根坂間(Nezakama)word(75KB) 根坂間(Nezakama)pdf(117KB)

は行

  
tên town MS-WORD PDF
花水台(Hanamizudai) 花水台(Hanamizudai)word(75KB) 花水台(Hanamizudai)pdf(118KB)
馬入(Banyuu) 馬入(Banyuu)word(76KB) 馬入(Banyuu)pdf(116KB)
馬入本町(Banyuuhonchou) 馬入本町(Banyuuhonchou)word(76KB) 馬入本町(Banyuuhonchou)pdf(116KB)
東真土(Higashishindo) 東真土(Higashishindo)word(75KB) 東真土(Higashishindo)pdf(116KB)
東豊田(Higashitoyoda) 東豊田(Higashitoyoda)word(76KB) 東豊田(Higashitoyoda)pdf(120KB)
東中原(Higashinakahara) 東中原(Higashinakahara)word(76KB) 東中原(Higashinakahara)pdf(115KB)
東八幡(Higashiyawata) 東八幡(Higashiyawata)word(75KB) 東八幡(Higashiyawata)pdf(116KB)
日向岡(Hinataoka) 日向岡(Hinataoka)word(75KB) 日向岡(Hinataoka)pdf(117KB)
平塚(Hiratsuka) 平塚(Hiratsuka)word(75KB) 平塚(Hiratsuka)pdf(116KB)
広川(Hirokawa) 広川(Hirokawa)word(76KB) 広川(Hirokawa)pdf(116KB)
富士見町(Fujimichou) 富士見町(Fujimichou)word(75KB) 富士見町(Fujimichou)pdf(116KB)
ふじみ野(Fujimino) ふじみ野(Fujimino)word(76KB) ふじみ野(Fujimino)pdf(120KB)
札場町(Fudabachou) 札場町(Fudabachou)word(76KB) 札場町(Fudabachou)pdf(119KB)
紅谷町(Beniyachou) 紅谷町(Beniyachou)word(76KB) 紅谷町(Beniyachou)pdf(116KB)

ま行

  
tên town MS-WORD PDF
松風町(Matsukazechou) 松風町(Matsukazechou)word(75KB) 松風町(Matsukazechou)pdf(118KB)
纒(Matoi) 纒(Matoi)word(75KB) 纒(Matoi)pdf(117KB)
万田(Manda) 万田(Manda)word(75KB) 万田(Manda)pdf(115KB)
見附町(Mitsukechou) 見附町(Mitsukechou)word(76KB) 見附町(Mitsukechou)pdf(116KB)
南金目(Minamikaname) 南金目(Minamikaname)word(76KB) 南金目(Minamikaname)pdf(116KB)
南豊田(Minamitoyoda) 南豊田(Minamitoyoda)word(76KB) 南豊田(Minamitoyoda)pdf(120KB)
南原(Minamihara) 南原(Minamihara)word(75KB) 南原(Minamihara)pdf(116KB)
宮の前(Miyanomae) 宮の前(Miyanomae)word(76KB) 宮の前(Miyanomae)pdf(116KB)
宮松町(Miyamatsuchou) 宮松町(Miyamatsuchou)word(74KB) 宮松町(Miyamatsuchou)pdf(118KB)
めぐみが丘(Megumigaoka) めぐみが丘(Megumigaoka)word(75KB) めぐみが丘(Megumigaoka)pdf(117KB)
桃浜町(Momohamachou) 桃浜町(Momohamachou)word(75KB) 桃浜町(Momohamachou)pdf(118KB)

や行

  
tên town MS-WORD PDF
八重咲町(Yaezakichou) 八重咲町(Yaezakichou)word(75KB) 八重咲町(Yaezakichou)pdf(118KB)
八千代町(Yachiyochou) 八千代町(Yachiyochou)word(76KB) 八千代町(Yachiyochou)pdf(116KB)
山下(Yamashita) 山下(Yamashita)word(75KB) 山下(Yamashita)pdf(115KB)
夕陽ケ丘(Yuuhigaoka)(※Trừ các hộ gia đình thuộc các thí nghiệm xã hội thu thập bởi các đơn vị rác dễ cháy) 夕陽ケ丘(Yuuhigaoka)word(76KB) 夕陽ケ丘(Yuuhigaoka)pdf(119KB)
夕陽ケ丘(Yuuhigaoka)(※Giới hạn đối với các hộ gia đình thuộc các thí nghiệm xã hội được thu thập bởi nhà rác dễ cháy) 夕陽ケ丘(Yuuhigaoka)word(76KB) 夕陽ケ丘(Yuuhigaoka)pdf(117KB)
横内(Yokouchi) 横内(Yokouchi)word(76KB) 横内(Yokouchi)pdf(120KB)
吉際(Yoshigiwa) 吉際(Yoshigiwa)word(76KB) 吉際(Yoshigiwa)pdf(120KB)

ら行

  
tên town MS-WORD PDF
龍城ケ丘(Ryuujougaoka) 龍城ケ丘(Ryuujougaoka)word(75KB) 龍城ケ丘(Ryuujougaoka)pdf(118KB)

Get Adobe Reader

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、以下のページからダウンロードしてください。

Adobe Reader ダウンロードページ 別ウィンドウで開く

このページについてのお問い合わせ先

収集業務課

〒254-8686 神奈川県平塚市浅間町9番1号 別館2階
直通電話:0463-21-8796
ファクス番号:0463-36-2352

お問い合わせフォームへ 別ウィンドウで開く

このページについてのアンケート

このページの情報は役に立ちましたか?
このページの情報は見つけやすかったですか?